Nederlands English Français Deutsch
Gereedschap

NTFU

Informatie over uitbreiding op het lidmaatschap NHVPV

Naast de gewone NVHPV is de NVHPV-Toerligfietsvereniging opgericht. Deze aparte toerligfietsvereniging is aangesloten bij de grote Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU). Om praktische redenen is voor een aparte vereniging gekozen. Het bestuur is hetzelfde. Alleen de leden van de gewone NVHPV kunnen lid worden van de NVHPV-Toerligfietsvereniging. In 2011 zijn 76 mensen lid.

Het NTFU-lidmaatschap

  Dit lidmaatschap geeft de leden van de NVHPV-Toerligfietsvereniging verschillende voordelen:
 • Een unieke all-risk fietsverzekering voor wettelijke aansprakelijkheid, schade aan fiets en persoonlijk eigendom, tot een bedrag van € 1000. Het verzekerde bedrag is tegen meerprijs te verhogen (premie € 176, verzekerd bedrag maximaal € 5.000).
 • Het dikke Toer Fiets Evenementen Programma (TEP): een jaaroverzicht van meer dan 6.000 fietstochten en fietsevenementen in Nederland.
 • Het mooie FietsSportMagazine: 6x per jaar een leuk blad boordevol informatie over fietsen, techniek, kleding en tochten in binnen- en buitenland.
 • Kortingen bij deelname aan bepaalde fietstochten in Nederland en ver daarbuiten.
 • Ondersteuning en begeleiding van de plaatselijke toer(lig)fietsverenigingen.
 • 10% korting op het FietsNED-pechabonnement. Geïnteresseerden zich aanmelden bij Fietsned
 • Automatisch ook Shimano Club lid met alle voordelen van dien zonder dat dit extra geld kost. Zo kun je als toerfietskaart-houder bijvoorbeeld met korting naar door Shimano gesponsorde evenementen
 • Voor nog meer voordelen raadpleeg: de NTFU website


Contributietarieven
Voor 2012 gelden de volgende bedragen:
Tarief NVHPV € 21,50 (hoofdlid, + het hele gezin)
Tarief NVHPV-Toerligfietsvereniging € 37,50 (alleen het hoofdlid)
TOTAAL € 59,00

Ieder gezinslid, dat lid is van beide verenigingen:
Tarief NVHPV € gratis
NVHPV-Toerligfietsvereniging € 32,00
TOTAAL € 32,00

Hoe word je lid van de NVHPV-toerligfietsvereniging? Als je al lid bent van de "gewone" NVHPV en je wilt ook lid worden van de NVHPV-Toerligfietsvereniging, dan:

 1. maak je € 37,50 (tarief 2012) over op ING 4916787 t.n.v. NVHPV, Alphen a/d Rijn
 2. vermeld daarbij tevens "aanmelding NTFU", je geboortedatum en of je man of vrouw bent. Deze gegevens komen op je persoonlijke NTFU-lidmaatschapskaart te staan.


Als je lid van de gewone NVHPV wilt worden en tegelijk van de
NHVPV-Toerligfietsvereniging, dan:

 1. maak je de geldende NVHPV-contributie (2012: € 21,50) en daarbij opgeteld € 37,50 over op ING 4916787 t.n.v. NVHPV, Alphen a/d Rijn
 2. vermeld daarbij tevens "aanmelding NVHPV en NTFU", je geboortedatum en of je man of vrouw bent. Deze gegevens komen op je persoonlijke NTFU-lidmaatschapskaart te staan.


De NTFU-contributie geldt voor een kalenderjaar (van 1 maart tot 1 maart). De NVHPV-contributie wordt naar tijdsgelang berekend.

Laat je gezinsleden meeprofiteren

Als je naast jezelf als lid van de NVHPV, ook een ander lid van het gezin wil laten meeprofiteren van onder andere de gunstige fietsverzekering en de kortingen, dan kan dat via het gezinslidmaatschap. Een gezinslidmaatschap voor de NTFU kost per extra gezinslid € 32,00 (2012). Dit gezinslid hoeft niet ook nog eens apart lid te zijn van de NVHPV. Als je gezinsleden NTFU-lid wilt maken, dan:

 1. maak je tegelijk met je contributiekosten per extra gezinslid € 32,00 over
 2. vermeld je daarbij tevens "aanmelding NVHPV en NTFU (gezinslid)"
 3. vermeld je per extra gezinslid de geboortedatum en man of vrouw. Deze gegevens komen op ieders persoonlijke NTFU-lidmaatschapskaart te staan.


Tot ziens,
het bestuur van de NVHPV-Toerligfietsvereniging.
Contactadres: e-penningmeester of bel de NVHPV-penningmeester.

April 2015

Ligfiets.net 2.0

Inhoud website

E: redactie@ligfiets.net

Techniek website

E: webmaster@ligfiets.net

NVHPV

E: nvhpv@ligfiets.net
T: +31 172 23 34 52
KvK: 40259675
Meer informatie
Lid worden en opzeggen