Nederlands English Français Deutsch
Gereedschap

Ligfiets&: het tweemaandelijkse periodiek van de NVHPV

Ligfiets& (spreek uit: Ligfiets-èn) is het tweemaandelijkse periodiek van de NVHPV, boordevol maar niet beperkt tot ligfietsnieuws: de ‘èn’ in Ligfiets-èn slaat op elk voertuig dat vernieuwend en mensaangedreven is, te land ter zee en in de lucht.


  Kopij aanleveren

   Ligfiets& bestaat voor een belangrijk deel uit inzendingen van lezers. Bijdragen kan op drie manieren:
  • Schrijf een vakantieverhaal, beschrijf een zelfbouwfiets of -onderdeel, of doe verslag van een evenement of ander bijzonder HPV initiatief. Gebruik bij het schrijven liefst deze template (.rtf/ms-word versie),
  • en bekijk vooraf dit voorbeeld met een aantal raadgevingen. Voeg foto's toe in hoge resolutie. Een scherpe foto van 1000 pixels breed kan ten hoogste 15 cm breed worden afgedrukt.
  • Maak een mooie foto en voeg een kort bijschrift toe. Bij elk nummer wordt een T-shirt uitgeloofd voor de beste ingezonden foto. Bijzonder mooie foto's kunnen een plaats veroveren op de dubbel-brede middenpagina.
  • Tip ons over interessant nieuws.


  Contact

  Ligfiets& ontvangen? Lid worden kost bijna niets. De Ligfiets& redactie bereik je via hoofdredacteur@ligfiets.net. Dit adres wordt vaak verward met dat van de ligfiets.net internetredactie (redactie@ligfiets.net).
  Persberichten van commerciële aard zijn welkom via persberichten@ligfiets.net (dit adres blokkeert sommige bijlagen).
  De agenda achterin Ligfiets& wordt overgenomen van http://www.ligfiets.net/agenda, daaraan kun je online evenementen toevoegen.

  Adverteren

  Dankzij onze opmakers en adverteerders is Ligfiets& uitgegroeid tot een kleurrijk en hoogwaardig magazine.
  Wij verwelkomen advertenties voor alles wat in brede zin met ligfietsen te maken heeft. Specificaties en tarieven vindt u in dit pdf-bestand.
  U kunt ook adverteren op deze website, kijk daarvoor in het colofon van Ligfiets.net. De aanleverdata staan onderaan deze pagina. De contactpersoon voor advertenties is Pieter de Jong, tel. 0181217645.


   Redactie

   • Maarten Sneep (hoofdredacteur)
   • Gerold Ormel
   • Bas de Meijer


   Daarnaast zijn er de correspondenten Manuel Stoffers voor de rubriek Lezen, Henk Zuurbier voor een politiek getint voorwoord, Polderfietser met de rubriek ‘PolderKolder’ en Kees van Malssen met nieuws vanuit het bestuur. Ook regelmatig terugkerend zijn Richard Bruijn met zijn overpeinzingen en Paul Moraal die vanuit Vaals op ons neerkijkt. De opmaak en vormgeving is in handen van Hans en Michiel Nieuwstraten, de advertenties worden verzameld door Pieter de Jong, en 90% van alle taalfouten worden ontdekt door Christine Dijk.

   Deze groep lijkt groot, maar heeft zeker behoefte aan ondersteuning. Nadere informatie is te krijgen bij de hoofdredacteur.

   De redactie komt elke twee maanden na het verschijnen van het blad bijeen om tijdens een gezellige vergadering de inhoud van het volgende nummer te bespreken. De notulen daarvan worden niet meer op internet geplaatst, dat was in het verleden wel het geval.

   Planning en deadlines

   De deadlines zijn opgenomen in de agenda van ligfiets.net. De verschijningsmomenten zijn bij benadering.

   Ligfiets.net 2.0

   Inhoud website

   E: redactie@ligfiets.net

   Techniek website

   E: webmaster@ligfiets.net

   NVHPV

   E: nvhpv@ligfiets.net
   T: +31 172 23 34 52
   KvK: 40259675
   Meer informatie
   Lid worden en opzeggen